Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Żeromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Opis projektu

Wniosek aplikacyjny złożony w ramach akcji KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus + został zatwierdzony do realizacji w kwietniu 2016 r. Beneficjentem projektu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bytomiu.

Projekt zatytułowany Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli szansą rozwoju naszej szkoły będzie realizowany w latach 2016 – 2018. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 30534 euro.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych kadry pedagogicznej, co w konsekwencji przełoży się na podniesienie jakości pracy szkoły i wspólpracy międzynarodowej.

Szczegółowymi celami projektu są:

-wprowadzenie nowych narzędzi/technologii oraz metod w nauczaniu języków obcych,

-wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w celu wprowadzenia innowacji tj. zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego (CLIL),

-nadanie szkole wymiaru europejskiego – zwięszenie liczby realizowanych projektów międzynardowych typu eTwinning, partnerstwa strategiczne oraz wymiany młodzieżowe.

Projekt skierowany jest do całej kadry pedagogicznej: nauczycieli językowców oraz nauczycieli innych przedmiotów, m.in. matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, artystycznych i sprawnościowych zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji językowych.

Projekt obejmuje przygotowanie językowe, kulturowe i merytoryczne, udział w kursach językowych, metodycznych i specjalistycznych oraz wdrożenie nabytych umiejętności i wiedzy w pracy w szkole, ewaluację i upowszechnienie rezultatów projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny a jego koszt jest finansowany z funduszy programu Erasmus +.

Dofinansowanie obejmuje koszty związane z podróżą, wsparciem indywidualnym podczas pobytu za granicą oraz opłatę za kurs dla uczestnika mobilności.

W ramach projektu szkoła otrzymuje również wsparcie organizacyjne (4900 euro) na realizację projektu (np. wsparcie językowe uczestników przed wyjazdem na kurs za granicą, zakup podręczników do nauki języków, zakup sprzętu, artykułów biurowych, promocję projektu, itp).


Menu