Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Żeromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Rodzaje mobilności

W projekcie przewidzianych jest 14 mobilności do Irlandii, Niemiec i na Maltę.

Rodzaje mobilności:

-kursy językowe (na różnych poziomach zaawansowania) przeznaczone dla nauczycieli niejęzykowców,

-kursy metodyczne dla nauczycieli języków obcych (angielskiego i niemieckiego) z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii,

-kursy specjalistyczne – z zakresy zinegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego (CLIL).

Zrealizowane mobilności

Dotychczas w kursach zagranicznych udział wzięli nauczyciele:

1.Marta Wężyk – nauczyciel wychowania fizycznego – 1-tygodniowy kurs językowy na Malcie– 08–12.05.2017 r.

2.Joanna Baran – nauczyciel geografii – 2-tygodniowy kurs językowy w Irlandii –12.-23.06.2017 r.

3. Jarosław Żak – nauczyciel matematyki – 2-tygodniowy kurs językowy w Irlandii –19.-30.06.2017 r.

Menu