Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Og??lnokszta??c─?ce
ul. ??eromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
NAUCZANIE ZDALNE

Adobe Acrobat Reader DC

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie,
polecam Wam serdecznie darmowy program, kt??ry umo??liwia nadpisywanie plik??w nieedytowalnych z rozszerzeniem .pdf.
Dzi─?ki Adobe Acrobat Reader DC Uczniowie mog─? wype??ni─? karty pracy, a Nauczyciele sprawdzi─?, umieszczaj─?c wskaz??wki, komentarze, oceny. Nie trzeba konwertowa─? pliku, drukowa─?, czy robi─? zdj─?cia.
Pr??bk─? mo??liwo??ci Adobe Acrobat Reader DC pokazuje poni??sza grafika:Plik instalacyjny programu mo??na pobra─? TUTAJ.

??eromszczacy!

Nauczanie zdalne jest wyzwaniem dla nas wszystkich Ô?? zar??wno dla Was kochani uczniowie, dla Was drodzy rodzice, jak i dla nas pracownik??w, bez wzgl─?du na to czy jeste??my przedmiotowcem, czy psychologiem b─?d?? pedagogiem, ba a nawet dyrektorem.

Dlatego bardzo prosz─? Wszystkich o wzajemne zrozumienie i empati─? dla drugiej strony. Jedyn─? szans─?, aby jakakolwiek wsp????praca mia??a sens i mog??a przynie??─? wymierne efekty, jest komunikacja. Rozmawiajmy o naszych w─?tpliwo??ciach, potrzebach i emocjach, dzielmy si─? prze??yciami Ô?? zar??wno tymi negatywnymi, jak i przede wszystkim tymi pozytywnymi. B─?d??my dla siebie wsparciem i nie zak??adajmy z g??ry, ??e druga strona chce nam zrobi─? na z??o??─?, bo tak zapewne nie jest.

W sytuacjach nowych wszyscy musimy wyj??─? poza sfer─? naszego komfortu
i bezpiecze??stwa, dlatego u??atwiajmy sobie ??ycie, zamiast je utrudnia─?.

 

 

Jako psycholog terenowy Poradni Psychologiczno Ô?? Pedagogicznej
w Bytomiu zach─?cam Was serdecznie do kontaktu Ô?? jestem dost─?pna dla Was
w czasie godzin moich dy??ur??w w waszej szkole, czyli we wtorki od 8.00 do 10.00 oraz w czwartki od 11.30 do 14.30.

 

Drogi kontaktu:

?? Dziennik elektroniczny Librus

?? E-mail s??u??bowy psychologterenowy2lo@interia.pl

?? Messenger Ô?? poprzez s??u??bowy profil na portalu Facebook: Agnieszka Petka (Psycholog terenowy)

Dodatkowo mo??liwe jest nawi─?zanie kontaktu poprzez Porady Internetowe Poradni Psychologiczno Ô?? Pedagogicznej pisz─?c wiadomo??─? na adres mailowy porady@ppp.bytom.pl.

Zach─?cam tak??e do odwiedzania bloga, kt??rego wsp????prowadz─? z moj─? kole??ank─? psycholo??k─? mgr Anit─? Kara?? (znajdziecie tak??e co?? dla siebie J)

 

Pozdrawiam serdecznie z domu,

??ycz─? du??o zdrowia,

Psycholog terenowy PPP w Bytomiu Ô?? Agnieszka Petka

 

 

P.S. Dbajcie o siebie! Pami─?tajcie, ??eby si─? sob─? w??a??ciwie opiekowa─?! :)

* Grafika zosta??a udost─?pniona dzi─?ki uprzejmo??ci TherapyTools


Menu