Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Og??lnokszta??c─?ce
ul. ??eromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Mocne strony II LO

Mocne strony II LO:

 • wysoki poziom nauczania
 • nowoczesna sala gimnastyczna
 • bezpiecze??stwo i przyjazna atmosfera
 • szko??a z klas─? (certyfikat 1938762)
 • polsko-niemiecka wsp????praca m??odzie??y
 • wsp????praca z Politechnik─? ??l─?sk─?
 • Lifelong Learning Programme Comenius
 • program w??asny "Laboratorium teatralne"
 • program dzia??a?? artystycznych "Szko??a aktywna tw??rczo"
 • oraz wiele innych, o kt??rych przekonasz si─? b─?d─?c NASZYM uczniem

W szkole zawsze panuje mila i przyjemna atmosfera. Miedzy zaj─?ciami lekcyjnymi mo??na uda─? si─? do wy??mienicie zaopatrzonego szkolnego bufetu. Oferuje on zar??wno cieple jak i ch??odzone napoje.

Szko??a posiada dobrze wyposa??one pracownie:
 • komputerowe ze sta??ym dost─?pem do Internetu,
 • pracownia multimedialna
 • geograficzna z najwi─?ksz─? kolekcj─? unikalnych minera????w,
 • biologiczna, fizyczna, chemiczna,
 • bibliotek─? z czytelni─?,
 • klasopracownie wyposa??one w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

II Liceum Og??lnokszta??c─?ce jest atrakcyjn─? dla uczni??w plac??wk─? edukacyjn─? o niepowtarzalnym obliczu. Szko??a kszta??ci na wysokim poziomie, kt??ry gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczni??w do nast─?pnego etapu edukacji oraz ??ycia we wsp????czesnym ??wiecie. Nasi uczniowie od lat odnosz─? sukcesy w nauce i sporcie oraz uczestnicz─? z powodzeniem w wielu konkursach.

Szko??a posiada tak??e ciekawe zaplecze rekreacyjno-sportowe: sala gimnastyczna, si??ownia.
Na zewn─?trz budynku znajduje si─? ??wietnie przygotowana bie??nia, miejsce do skoku w dal, miejsce do rzutu kula a tak??e boisko do gry w pi??k─? no??n─?.

Nauka jest jak niezmierne morze... Im wi─?cej jej pijesz, tym bardziej jeste?? spragniony.
Kiedy poznasz jaka to rozkosz... Ucz si─? co tylko jest si?? w tobie, ??eby jej zakosztowa─?.
Stefan ??eromski - Syzyfowe prace


Menu