Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Og??lnokszta??c─?ce
ul. ??eromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Regulamin rekrutacji na r. szk. 2020/2021

??smoklasisto!
 

W roku szkolnym 2020/2021 do II Liceum Og??lnokszta??c─?cego im. Stefana ??eromskiego w Bytomiu kandydaci b─?d─? przyjmowani do nast─?puj─?cych oddzia????w:


Klasa i nazwa oddzia??u

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

Maksymalna ilo??─? uczni??w w oddziale

Przewidywane j─?zyki obce

Klasa A *

 z edukacj─? teatraln─?

 

J─?zyk angielski

J─?zyk polski

Historia

 

30

J─?zyk angielski

J─?zyk niemiecki

Klasa B

 og??lna

J─?zyk angielski

Biologia

Geografia

 

30

J─?zyk angielski

J─?zyk niemiecki

 

Klasa C

 dwuj─?zyczna Ô?? j─?zyk angielski

J─?zyk angielski

Geografia

Matematyka

 

30

J─?zyk angielski

J─?zyk niemiecki

 

Klasa D **

 po??arniczo-ratownicza

J─?zyk angielski

Biologia

Chemia

 

30

J─?zyk angielski

J─?zyk niemiecki

 

* zaj─?cia z edukacji teatralnej w wymiarze 2 godzin tygodniowo b─?d─? organizowane dodatkowo poza tygodniowym przydzia??em godzin dla ucznia.


** zaj─?cia z edukacji po??arniczo-ratowniczej w wymiarze 2 godzin tygodniowo b─?d─? organizowane dodatkowo poza tygodniowym przydzia??em godzin dla ucznia.

 

Istnieje mo??liwo??─? nauki j─?zyka francuskiego w przypadku utworzenia grupy co najmniej 15 osobowej (od podstaw lub z kontynuacji).

 


 

Pliki do pobrania:

  1. Zasady i kryteria rekrutacji 2020-2021.pdf
Menu