Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Og??lnokszta??c─?ce
ul. ??eromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Grono pedagogiczne

M??ode uczucia s─? najw??a??ciwsze m??odemu wiekowi, ale nie wy??─?cznie mu nale??─?.

J. I. Kraszewski

mgr Zuzanna Nojman

dyrektor szko??y

mgr Ewa Rombek

wicedyrektor, podstawy przedsi─?biorczo??ci,historia, wiedza o spo??ecze??stwie, historia i spo??ecze??stwo

mgr Anna Boncol

j─?zyk angielski

mgr Jolanta Burzyk-Wywio??

fizyka, przyroda

mgr Aleksandra D─?browska-Hok

j─?zyk angielski

mgr Iwona Franiel

j─?zyk niemiecki

mgr Kaja Gumi??ska

j─?zyk angielski

mgr Agnieszka Petka

psycholog szkolny

mgr Maria Gutkowska

fizyka, przyroda

mgr Maria Kowalik

matematyka

mgr Joanna Kocot-Zalewska

geografia

mgr Marian Jakowe??ko

j─?zyk angielski

mgr Joanna Matys

j─?zyk francuski

mgr Karolina Lesiak

j─?zyk polski, wiedza o kulturze, filozofia

mgr Arkadiusz Krawczyk

fizyka

mgr Pawe?? Markiefka

wychowanie fizyczne

mgr Ewa Masternak

j─?zyk angielski

mgr Jacek Rojowski

geografia

mgr Ilona Jaro??

j─?zyk angielski

mgr Justyna Olek

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpiecze??stwa

mgr Magdalena Pa??nik -Zawadzka

j─?zyk polski

mgr Marta Bara??ska

wychowanie fizyczne

mgr Magdalena Zdanowicz

bibliotekarz szkolny

dr Tomasz Rombek

historia, wiedza o spo??ecze??stwie

mgr Benita Selegrat

pedagog szkolny

mgr Agnieszka Sikora

biologia, chemia, przyroda

mgr Katarzyna Sowa

j─?zyk niemiecki

mgr Bogus??awa Skrzypulec

religia

mgr Patrycja Stolarska

historia, wiedza o spo??ecze??stwie, historia i spo??ecze??stwo

mgr Aleksandra Spinczyk

biologia

mgr ?üukasz Waga

geografia

mgr Beata Szuli??ska

chemia, informatyka
mgr Beata Maria Ziaja j─?zyk polski, edukacja teatralna
mgr Jaros??aw ??ak matematyka, edukacja dla bezpiecze??stwa

Pliki do pobrania:

  1. Prezentacja multimedialna-grono pedagogiczne.ppsx
Menu