Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Og??lnokszta??c─?ce
ul. ??eromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Historia szko??y

Data dodania: 2012-10-28

Historia II Liceum Og??lnokszta??c─?cego w Bytomiu zacz─???a si─? w 1930 roku. Wtedy to oddano do u??ytku budynek, w kt??rym obecnie mie??ci si─? siedziba II LO im. Stefana ??eromskiego. Do 1939 roku budynek pe??ni?? funkcj─? plac??wki o??wiatowej, ale wraz z wybuchem II wojny ??wiatowej zosta?? zamieniony na szpital. Dopiero 23 marca 1945 szpital zosta?? zlikwidowany, a na jego miejsce powsta??y dwie szko??y: Szko??a Podstawowa nr 20 - ??e??ska i Szko??a Podstawowa nr 21 - m─?ska. 3 wrze??nia 1947 roku przemianowano szko??─? na Publiczn─? Szko??─? Podstawow─?, a 1 wrze??nia 1948 roku plac??wk─? przemianowano w Og??lnokszta??c─?c─? Szko??─? Rozwojow─? Robotniczego Towarzystwa Przyjaci???? Dzieci. Na terenie Bytomia by??a to pierwsze szko??a og??lnokszta??c─?ca stopnia podstawowego i licealnego.
Menu