Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Dnia 11 września 2013 r. Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego wybrała prezydium:


1. Pan Janusz Pszon - przewodniczący,
2. Pan Henryk Konenc - zastępca przewodniczącego,
3. Pani Mariola Dziombek - skarbnik,
4. Pani Jadwiga Dyła - sekretarz,

Do komisji rewizyjnej zostali wybrani:
1. Pani Krystyna Ostapowicz,
2. Pani Joanna Barlik.

Menu