Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Żeromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Stowarzyszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego w BytomiuCelem Stowarzyszenia jest przede wszystkim promocja II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bytomiu w lokalnym środowisku i wspieranie rozwoju szkoły oraz jej wychowanków.Statut stowarzyszenia

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bytomiu „ Żeromszczak” zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza ludzi działających w interesie II LO w dziedzinie kultury, sportu, ekologii, promocji i edukacji
Art. 2.
Siedzibą stowarzyszenia jest budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bytomiu przy ulicy Żeromskiego 46. Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Art. 3.
1.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji. 
Art. 4.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 
Art. 5
Stowarzyszenie może używać logo, pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.Pliki do pobrania:

  1. Statut stowarzyszenia 'Żeromszczak'.pdf
Menu