Zastępstwa

09.01.2020 – czwartek


NIEOBECNI

prof. K. Gumińska

prof. M. Kowalik

prof. J. Kocot-Zalewska

prof. P. Markiefka

 

prof. K. Gumińska:

1-2 lekcja I ag II gr. - zwolniona

 

prof. M. Kowalik:

3 lekcja I ap - zwolniona

4 lekcja II a - zajęcia z prof. M. Zdanowicz (czytelnia)

5 lekcja II a - przyrodaprof. Ł. Waga (s. 46)

 

prof. J. Kocot-Zalewska:

8 lekcja I ag - zwolniona

9 lekcja I cp - zwolniona

 

prof. P. Markiefka:

1-2 lekcja I bcp chł. - zwolnieni

3 lekcja I bg dz. - zwolnione

10.01.2020 – piątek


NIEOBECNI

prof. K. Gumińska

prof. M. Kowalik

prof. J. Kocot-Zalewska

prof. P. Markiefka

 

prof. K. Gumińska:

1 lekcja I abp II gr. - zwolniona

 

prof. M. Kowalik:

4 lekcja II a - j. polski prof. B. M. Ziaja (s. 20)

5 lekcja I ag - zwolniona

6 lekcja I ag - zwolniona

7 lekcja I bg - zwolniona

 

prof. J. Kocot-Zalewska:

7 lekcja I cp - biologiaprof. A. Spinczyk (s. 55)

8 lekcja I bg - zwolniona

 

prof. P. Markiefka:

1-2 lekcja II ab chł. - zwolnieni

3 lekcja I ag chł. - WFprof. J. Olek

I bg chł. - zwolnieni

Menu