Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Og??lnokszta??c─?ce
ul. ??eromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Aktualno┼Ťci

NOWY PLAN LEKCJI

Pliki do pobrania:

  1. klasy (od 27.04.20 r.).pdf

UWAGA!

W zwi─?zku z rozprzestrzenieniem si─? koronawirusa
zawieszenie funkcjonowania szko??y zostaje przed??u??one
do dnia 24.05.2020 r.


Wszystkie informacje o sposobie realizacji zada?? szko??y zosta??y przekazane rodzicom, uczniom i nauczycielom przez dziennik elektroniczny.
Zobowi─?zujemy uczni??w i rodzic??w do codziennego logowania w dzienniku.

UWAGA!

W zwi─?zku z rozprzestrzenieniem si─? koronawirusa
funkcjonowanie szko??y zostaje zawieszone
do dnia 25.03.2020 r.


Apelujemy o unikanie miejsc, gdzie s─? du??e skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe) oraz rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny.
Na bie??─?co nale??y ??ledzi─? komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesy??ane przez dyrektora szko??y. Zobowi─?zujemy uczni??w do systematycznego codziennego logowania si─? do dziennika elektronicznego i odczytywanie wiadomo??ci od dyrektora szko??y i nauczycieli.
O logowanie si─? do systemu LIBRUS i odczytywanie wiadomo??ci prosimy r??wnie?? rodzic??w uczni??w.

Koronawirus

W zwi─?zku z rozprzestrzenianiem si─? koronawirusa, nale??y wietrzy─? pomieszczenia i zachowa─? higien─?. W naszej szkole s─? dost─?pne myd??a przeciwbakteryjne oraz p??yny do dezynfekcji r─?k.
Nie nale??y przychodzi─? do szko??y i do pracy w przypadku przezi─?bienia lub innych chor??b. Osoby chore b─?d─? odsy??ane do domu. Osoby wracaj─?ce z teren??w wyst─?powania koronawirusa proszone s─? o niezw??oczne zg??oszenie si─? do stacji sanitarno-epidemiologicznej w przypadku zaobserwowania u siebie niepokoj─?cych objaw??w chorobowych.

Wiosenny Turniej Scrabble

Zwyci─?zcy Wiosennego Turnieju Scrabble, kt??ry odby?? si─? 5 marca br.: 

I miejsce - Kasia Kapu??ci??ska i Kasia Barszcz, 
II miejsce - Martyna Ku?? i Aleksandra Gulak, 
III miejsce - Gabriela Jasku??a i Julia Dul. 
Gratulacje!

MILITARNIE

24 lutego br. ??eromszczacy uczestniczyli w spotkaniu 

z przedstawicielami 34 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej
w Bytomiu.

Data dodania: 2020-02-21

MI?üO??─? PRZEZ WIEKI SI─? NIE ZMIENIA!

21 lutego br. aktorzy Grupy Teatralnej Mo??na Ju?? ?üowi─? i ich GO??CIE - uczniowie klasy dwuj─?zycznej, klas og??lnych i absolwenci - zorganizowali koncert powalentynkowy dla ??smoklasist??w bytomskich szk???? podstawowych pt. MI?üO??─? PRZEZ WIEKI. Tym razem utalentowani uczniowie ??eroma pokazali swoje umiej─?tno??ci wokalne, taneczne i aktorskie, naturalnie . Pe??na sala i gromkie brawa to dow??d na to, ??e by??o watro!

Data dodania: 2020-02-19

Dzie?? Nauki Polskiej

Znalezione obrazy dla zapytania: kopernik miko??aj

Dzisiaj obchodzili??my Dzie?? Nauki Polskiej. Plan obchod??w obejmowa?? zorganizowany dla spo??eczno??ci szkolnej cykl prelekcji wspartych prezentacjami oraz kr??tkimi filmami, przybli??aj─?cy sylwetki wybitnych Polak??w Ô?? naukowc??w i odkrywc??w z dziedzin nauk przyrodniczych i matematyki. W??r??d bohater??w wyst─?pie?? pojawi?? si─? Miko??aj Kopernik, kt??rego data urodzenia jest dat─? tego nowo ustanowionego ??wi─?ta pa??stwowego. 

Data dodania: 2020-02-14

WALENTYNKI

Na ??eromszczak??w zawsze mo??na liczy─?. Walentynkowa poczta "p─?ka??a w szwach". Kr??low─? mi??osnych wyzna?? zosta??a Basia Bereska z klasy 1ap, kt??ra otrzyma??a 200 kartek. Tytu?? walentynkowego kr??la przypad?? Kasprowi Szulkinowi z klasy 2a, kt??ry otrzyma?? 360 kartek. Gratulacje! 

« 1 2 3
...
44 »
Menu