Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Og??lnokszta??c─?ce
ul. ??eromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Aktualno┼Ťci

Data dodania: 2019-09-30

Fuks??wka 2019

Dzisiaj uczniowie wszystkich klas z edukacj─? teatraln─? obchodzili swoje ??wi─?to - Fuks??wk─?. Okolice naszej szko??y by??y miejscem akcji "dramatycznego" starcia pierwszoklasist??w z reszt─? braci teatralnej. Bawili??my si─? ??wietnie

Julia w duecie z Tosi─? zdoby??y z??oto

W dniach 07-08.09.2019 r. na Ibizie - Hiszpania odbywa??y si─? Mistrzostwa ??wiata w Akrobatyce Powietrznej.

Julia Wojciechowska i Antonina Trojanowska w kategorii junior mix profesional na szarfie zdoby??y pierwsze miejsce!

A w przysz??ym roku: "b─?d??cie z nami, bo tylko z Wami ma to ma sens"

Dzisiaj zako??czy?? si─? rok szkolny 2018/2019. Dzi─?kujemy wszystkim ??eromszczakom za wsp????prac─?, bo ??erom to wy!  Przed nami 74 dni upragnionych wakacji.  Jak napisa??a Katarzyna Nosowska: "??yczymy sobie i wam (...) szcz─???cia, ile si─? da, mi??o??ci w br??d, m─?drych ludzi wok????..." Widzimy si─? 2 wrze??nia. 

SUKCES!!!


Konkurs FOX

Czterech uczni??w naszej szko??y wzi─???o udzia?? w Og??lnopolskim Konkursie J─?zyka Angielskiego FOX pod patronatem Instytutu Filologii  Angielskiej Uniwersytetu Jagiello??skiego w Krakowie.

Ucze?? klasy I Kasper Szulkin startuj─?cy w kategorii Lions zaj─??? indywidualnie drugie miejsce w powiecie a nasza szko??a, dzi─?ki jego wynikowi zdoby??a I miejsce w powiecie w rankingu szk????.

Uczniowie klas drugich Natalia Jendretzka, Jonasz Piechota oraz Marta Jakimko startuj─?cy w kategorii Eagles zdobyli dla szko??y czwarte miejsce w powiecie. Gratulujemy!
Pliki do pobrania:

  1. Lions.JPG

KILOMETRY DOBRA

We?? udzia?? w akcji z ??eromem!


Pliki do pobrania:

  1. Kilometry Dobra.pdf

Wystawa Ô??St─?d do niesko??czono??ciÔ?Ł w Katowicach

Dnia 24 stycznia grupa uczni??w klas IIIA, IA i IB liceum oraz III c gimnazjum pod opiek─? prof. Joanny Baran i prof. Marii Gutkowskiejuczestniczy??a w wycieczce naukowej z astronomii.

Celem wycieczki by??o zwiedzenie interaktywnej wystawy przygotowanej przez uczni??w VIII LO w Katowicach - cz??onk??w ko??a Mi??o??nik??w Astronomii - pod opiek─? nauczyciela fizyki - Bogus??awa Lanusznego.

Na wystawie w spos??b niezwykle interesuj─?cy przedstawiony zosta?? proces poszerzania granic naszego poznania dzi─?ki rozwojowi fizyki i astronomii.

Zaintersowanym proponujemy stron─? internetow─?: www.astrofiz.pl/wystawa

Data dodania: 2018-12-21

Koncertowo!

21 grudnia br. ??eromszczacy mogli podziwia─? uzdolnionych artyst??w z naszej szko??y, kt??rzy wyst─?pili na scenie podczas ??wi─?tecznego koncertu oraz jase??ek. Dzi─?kujemy wszystkim osobom zaanga??owanym w organizacj─? dzisiejszego dnia. Takie g??osy i atmosfera - tylko w ??eromie! Dzi─?kujemy Samorz─?dowi Uczniowskiego za  profesjonaln─? organizacj─?!

Data dodania: 2018-12-05

Wysy??amy esemesy na Juli─? Wojciechowsk─? z klasy I a LO
JULKA WOJCIECHOWSKA uczennica Naszej Szko??y bierze udzia?? w plebiscycie Dziennika Zachodniego na SPORTOWCA ROKU w kategorii JUNIOR.

Najwi─?ksze sukcesy sportowe w dziedzinie Aerial Hoop Julki w tym roku to:
3 miejsce na Mistrzostwach Europy w Trenczyn - S??owacja (14-17 lat)
2 miejsce na Mistrzostwach Polski w Lublinie (14-17 lat)

15 grudnia 2018 roku b─?dzie reprezentowa─? Polsk─? na Mistrzostwach ??wiata w Pradze.

Je??li chcesz Jej pomoc wy??lij SMS pod numer 72355 o tre??ci KJD.144
Koszt 2,46 z?? z VAT

KONIEC G?üOSOWANIA 19 GRUDNIA


KOLEJNY SUKCES!!!


Z przyjemno??ci─? informujemy, ??e uczniowie klasy 1a Gabriela Jasku??a, Magdalena Kalita, Jakub Kami??ski i Kasper Szulkin zdobyli II miejsce z konkursie "A Trip to the USA" zorganizowanym w ramach Dnia Ameryka??skiego w I Liceum Og??lnokszta??c─?cym im. Jana Smolenia w Bytomiu. Gratulujemy!

Wycieczka naukowa z FIZYKI

W ubieg??y poniedzia??ek, 17 wrze??nia, ch─?tni uczniowie klas I LO uczestniczyli w cyklu wyk??ad??w na Uniwersytecie ??l─?skim w ramach tzw. Ô?? Osobliwo??ci ??wiata FizykiÔ?Ł.

W tym roku w ramach programu znalaz??y 2 bloki tematyczne:

1.Ô??Pot─?ga ci??nieniaÔ?Ł

2.Ô??Wszechobecne faleÔ?Ł

Wyk??ady by??y urozmaicone jak zwykle ciekawymi do??wiadczeniami. Wszystkie zagadnienia by??y om??wione w spos??b przyst─?pny, pozwalaj─?cy przypomnie─? i ugruntowa─? poznan─? wiedz─?. 

W drodze na Uniwersytet obejrzeli??my imponuj─?ce obiekty tworz─?ce Centrum Kultury miasta Katowice. Wracaj─?c podziwiali??my coraz pi─?kniejszy katowicki rynek.

ZDJ─?CIA <<

« 1 2 3 4 5
...
44 »
Menu