Dnia 07 lutego 2013 r. w murach naszej szkoły miała miejsce uroczystość podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy o charakterze dydaktycznym pomiędzy Instytutem Automatyki na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej a II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego.

Naszym wspólnym celem jest propagowanie nauki przedmiotów ścisłych, co na pewno jeszcze lepiej pozwoli przygotować uczniów do studiów na takich kierunkach.

W ramach współpracy powstaje nowoczesny program z matematyki, który od przyszłego roku szkolnego realizować będą uczniowie klas II, którzy wybiorą ten przedmiot w zakresie rozszerzonym. Dodatkowo uczniowie szkoły będą mieli możliwość poznawania laboratoriów naukowo – dydaktycznych, będą uczestniczyć w wykładach popularnonaukowych czy współpracować ze Studenckimi Kołami Naukowymi działającymi przy Instytucie Automatyki.

W przyszłości planujemy przygotowanie we współpracy z pracownikami naukowymi Wydziału AEI Politechniki Śląskiej w Gliwicach programów nauczania w zakresie rozszerzonym z fizyki i informatyki.

Zapraszamy do naszej szkoły nie tylko uczniów, którzy myślą o humanistycznych czy artystycznych kierunkach studiów, ale także tych, którzy już dziś widzą się studentami Wydziały Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.