Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Og??lnokszta??c─?ce
ul. ??eromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
SOR (Szkolny Oddzia?? Ratunkowy)

Pomoc drugiemu cz??owiekowi w ka??dej sytuacji, w kt??rej zagro??one jest ??ycie i zdrowie Ô?? to przewodnie has??o

SZKOLNEGO ODDZIA?üU RATUNKOWEGO.


W naszym oddziale ratunkowym spotkasz m??odych ludzi, kt??rym bliskie jest szerzenie idei czerwonokrzyskich. Jeste??my otwarci na wsp????prac─?, bierzemy udzia?? w imprezach sportowych stanowi─?c zabezpieczenie medyczne, sprawdzamy swoj─? wiedz─?
i umiej─?tno??ci w konkursach i olimpiadach.

Je??li wi─?c niesienie pomocy drugiemu cz??owiekowi nie jest Ci obce zapraszamy w nasze szeregi!

News

hf8outgoil

Menu