Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Og??lnokszta??c─?ce
ul. ??eromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Teatralnie

      

Teatr


   Teatr jest aktywn─? refleksj─? nad samym sob─?. (Novalis)Data dodania: 2015-03-11

"Ja wiem na jakim jeste??my etapie" B. Scheaffer "Scenariusz dla trzech aktor??w"

Jeste??my wci─??? bardzo aktywni teatralnie! Tym razem klasy 1a i 1b  odwiedzi??y Teatr KOREZ w Katowicach. "Scenariusz dla trzech aktor??w" B. Schaeffera jest sztuk─?, kt??rej nie da si─? zapomnie─?! Polecamy!

Data dodania: 2015-01-16

Bywamy... National Theatre Live

Bywali??my do??─? cz─?sto w KINIE KOSMOS w Katowicach w  ubieg??ym roku i ju?? w nowym.

Mogli??my obejrze─? na du??ym ekranie przedstawienia  Londy??ski Teatr Narodowy zarejestrowane Ô?? z udzia??em publiczno??ci i podczas jednego wieczoru . By??y to:

Ô??Tramwaj zwany po??─?daniemÔ?Ł z agentk─? Scully, czyli Gillian Anderson, w roli Blanche DuBois.

Ô??FrankensteinÔ?Ł z Benedictem Cumberbatchem i Jonnym Lee Millerem. (dwukrotna wizyta).

Data dodania: 2014-12-11

Co w teatrze piszczy?

10 grudnia klasy III kolejny raz odwiedzi??y katowicki Teatr Korez. Aktorzy tj. Gra??yna Bu??ka i Miros??aw Neinert brawurowo zagrali w sztuce Jima Cartwrighta pt."2".

Data dodania: 2013-04-14

MaStuMo g??r─?!

W dniach od 11 do 14 kwietnia w Centrum Kultury M??odych w ?üodzi odby??y si─?  31.Og??lnopolskie Konfrontacje Teatr??w M??odzie??owych. Do konkursu zakwalifikowano 18 teatr??w z ca??ej Polski. Przez 3 dni uczestnicy mogli ogl─?da─? oraz komentowa─? spektakle konkursowe, a ostatniego dnia uczestniczy─? w warsztatach rektora Pa??stwowej Wy??szej Szko??y Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej - Bronis??awa Wroc??awskiego, kt??ry pokaza?? na jak wiele sposob??w wykorzysta─? mo??na warsztat aktorski, a odgrywaj─?c fragmenty swoich monodram??w, zmusi?? m??odego widza do refleksji. Po trzech d??ugich dniach jury, w kt??rego sk??adzie zasiad??y takie osobisto??ci jak: re??yser teatralny Marian Glinkowski,  rektor PWSFTViT Bronis??aw Wroc??awski czy  aktor teatralny i filmowy Mariusz Jakus, og??osi??o werdykt. Z przyjemno??ci─? pragniemy  poinformowa─?, ??e I nagrod─? 31. Og??lnopolskich Konfrontacji Teatr??w M??odzie??owych zdoby?? bytomski Teatr MaStuMo za spektakl na podstawie tekst??w Brunona Schulza - "Karakony".Nale??y r??wnie?? doda─?, ??e wyr????niona zosta??a autorka  scenariusza Sandra Braksator. Spektakl "Karakony" by?? ju?? wcze??niej nagradzany m.in. na Festiwalu Kultury Absurdalnej Absurdalia 2012 w Katowicach - nagrod─? specjaln─? i  II miejscem na Og??lnopolskich Zatargach z Teatrem w Lubaniu. Wszystkich, kt??rzy maj─? ochot─? zobaczy─? jak wyre??yserowani przez Beat─? Mari─? Ziaj─? aktorzy: Filip Ka??amaga, Dominik Skwarek, Sandra Braksator i Jagoda Stu??a daj─? z siebie wszystko na scenie, zapraszamy w imieniu MaStuMo do Teatru Studyjnego PWSFTViT w ?üodzi 30 kwietnia o godzinie 17:00.

 B─?d??cie z nami !!!

Data dodania: 2013-03-22

Dotknij teatru z MaStuMo

Bawili??my si─? ??wietnie, publiczno??─? dopisa??a. Zacz─???o si─? o godzinie 18:13. Zjawi??o si─? ok. 60-70 mi??o??nik??w teatru.
Teatr MaStuMo zagra?? spektakl " Karakony ". W spektaklu sw??j sceniczny debiut mia?? Marek Janik, a wraz z nim na scenie pojawili si─? Sandra Braksator, Filip Ka??amaga i Dominik Skwarek. Spektaklowi towarzyszy?? r??wnie?? recital zespo??u MaStuMo Band.  Aktorzy wykonywali m.in.i piosenki Kabaretu Starszych Pan??w, Marka Grechuty, Jeremiego Przybory, Janusza Grzywacza oraz Grzegorza Turnaua. Spotkanie poprowadzi?? Daniel R????a??ski.


 zdj─?cia

i po Absurdaliach... Byle do maja!

 

Teatr MaStuMo otrzyma?? nagrod─? specjaln─?  Absurdali??w 20121000z?? oraz wyst─?p w maju wraz z aktorami Teatralnej Maszyny Pszczyna Ô?? ufundowana przez Wojciecha Jakubca

MaStuMo w Korezie!

UWAGA UWAGA!

Fina?? przegl─?du Absurdalia 2012 odb─?dzie si─? w tym roku na deskach Teatru Korez w Katowicach.


B─?dziemy mieli zaszczyt wyst─?pi─? tam ze spektaklem " Karakony", kt??ry oparty jest na tw??rczo??ci B. Schulza.

"Karakony" s─? t─?sknot─? za jedyn─?, prawdziw─? konsystencj─?, kt??ra nas ukszta??towa??a i sprawi??a, i?? jeste??my w??a??nie TYM. I cho─? to wspomnienie jest destrukcyjne, degraduje nasz─? na wp
???? organiczn─? egzystencj─? to widocznie nie sta─? nas by??o na nic innego...

bilety w przedsprzeda??y: 8 z??
bilety w dniu spektaklu: 10 z??

ZAPRASZAMY!
Wi─?cej informacji pod adresem www.absurdalia.pl

Menu