Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Og??lnokszta??c─?ce
ul. ??eromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
GT Mo??na Ju?? ?üowi─?

NOCNA PR??BA TEATRALNA

News

Nocne pr??by teatralne to ju?? nasza ??eromowa tradycja. Tworzyli??my 31 stycznia, a ranek 1 lutego by?? pe??en refleksji. G.T.Mozna Ju?? ?üowi─? pracowa??a nad nowym spektaklem.

rok szkolny 2019/2020

OPIEKA ARTYSTYCZNA : BEATA MARIA ZIAJA
WSP???üPRACA:  MAGDALENA PA??NIK - ZAWADZKA

CZ?üONKOWIE:
 
KL. 1AP

ZOFIA BIELECKA
MARTA GOMOLUCH
MARTYNA GRZESIAK
ALEKSANDRA GULAK
VANESSA KOLANYK
AGNIESZKA ZEMCZAK

KL.1AG

OLAF ??LIWA
ALEKSANDRA WIERZBICKA

KL.1CP
WERONIKA FRANOSZ
NATALIA PODG??RSKA

KL.2AG

EMILIA BINKOWSKA
ERYK HENZEL
JUSTYNA JUSKOWIAK
JAKUB KAMI??SKI
MAJA KUCHARCZYK
ANASTASIA NYKOLENKO
KAROLINA PORWO?ü
AGATA SCHENK
KASPER SZULKIN
JULIA WOJCIECHOWSKA

KL.3AG

NATALIA JENDRETZKA
IZABELA MOJSKA
JONASZ PIECHOTASPOTKANIE Z ANN─? GUZIK

News

??LEPCY

W dniach 16, 17, 18 marca nasza szko??a uczestniczy??a w rekolekcjach szkolnych. W tym roku po raz pierwszy uczestniczyli tak??e uczniowie  gimnazjum.  W pierwszym dniu rekolekcji uczniowie klas teatralnych (GT Mo??na Ju?? ?üowi─?) wystawili sztuk─? "??lepcy" na deskach Teatru Rozbark. Przedstawienie wszystkich zachwyci??o i wprowadzi??o w nastr??j, tak??e zmotywowa??o do refleksji nad ostro??ci─? widzenia rzeczywisto??ci. Rekolekcjoni??ci nagrodzili tw??rc??w spektaklu gromkimi brawami.       ZDJ─?CIA TUTAJ >>>

O nas

News

opieka artystyczna : Beata Maria Ziaja, Magdalena Pa??nik

2014/2015
Justyna Jendretzka, Dominika Nowak, Karolina Grzegorzewicz, Karolina Paku??a, Jessica Froncek,  Anna Wachlarz ,Magda Matysek, Aleksandra Nied??wied??, Antonina Pawlenka, Piotr Pawlenka, Zuzanna Maku??a, Laura Oporowicz,  Anita Drozd, Natalia Konik

2013/2014

Anna Bereska, Anna Kruzel, Justyna Jendretzka, Karolina Paku??a, Dominika Nowak, Dominika Wojciechowska, Karolina W??jcik, Wiktoria ?üata, Jessica Froncek, Agnieszka Rauner, Wiktoria Choi??ska Aneta Ksi─???arek, Paulina Konik, Wiktoria Matysiak, Sonia Zwolak, 

2012/2013

Katarzyna Knera, Anna ?üobejko, Paulina Soko??owska, Kamila Ramisz,  Witold Nizi??ski, Aleksandra ?üata, Aleksandra Knapik, Bartosz Kowalik, Kamil Pluta
Wspieraj─?: Dominik Skwarek, Filip Ka??amaga,

2011/2012

Angelika Pawlak, Julia Zwanziger, Klaudia Rudnik, Karolina Faltin, Ewa Liwowska, Kinga Rzeczkowska, Anna ?üobejko, Paulina Soko??owska, Kamila Ramisz, Daniel R????a??ski, Witold Nizi??ski, Aleksandra ?üata
Wspieraj─?: Dominik Skwarek, Filip Ka??amaga, S??awomir Pietrek
Pojawiali si─? "drzewiej" : Agata Zwolak, Katarzyna Knera, Robert Grzyb.
Do??─?czy??y: Julia, Ola z 1a;)

2008/2009 - nowy rok szkolny- nowi cz??onkowie


W poczekalni do wielkiego ??wiata:
Marzena W??jcicka, Mi??os??aw Pieran

II A: Wiktoria Bu??ka, Szymon Jagie????o, Aleksandra Jab??o??ska, Mateusz Krzeszowski, Pawe?? Lipi??ski, Paulina Malinowska, Alex Ostrowiski, Patrycja ??widerska, Paulina Zieli??ska, Seweryn Zadworny

I A: Mateusz Bodnar, Daria Ka??ucka,
Patrycja Kurzepa, Micha?? Mokrus, Angelika Olsz??wka, Jagoda Stu??a


W roku szkolnym 2006/2007 mo??na  by??o liczy─? na:

opieka artystyczna: Beata Maria Ziaja, Karolina Lesiak

Karolin─? Bury
??anet─? Grajcar
Monik─? Grzybowsk─?
Katarzyn─? Ilsk─?
Magdalen─? Jasik
Aleksandr─? Ko??oczek
Ann─? Kukl─?
Jaros??awa Kwietnia
Edyt─? Marciniak
Karolin─? Okorsk─?
Stanis??awa Jerzego Teodora Pa??nika
Grzegorza Pyzika
Artura Rothera
Magdalen─? S??omnick─?
Justyn─? Stecz
Katarzyn─? Sypytkowsk─?
Malwin─? Szymszon
Adriann─? Tomaszek
Justyn─? Tomaszewsk─?
Sar─? Zwad??o

Nieco p????niej do??─?czyli: Damian Sm????ka , Mateusz Dyszy, Pawe?? S??owi??ski - tworz─?c niezr??wnan─? ekip─? techniczn─?
Wielcy nieobecni: Krzysztof Kajzer, Pawe?? Kalyta, Dorota Krzy??, , Dagmara Radziejewska, ??aneta Bartoszek, Magdalena Pozna??ska, Wioleta, Mateusz Zdrza??ek, Aldona Orawczyk

archiwum: 2009 "po drugiej stronie snu"

News


Menu