Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Og??lnokszta??c─?ce
ul. ??eromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
SUKCESY

Osi─?gni─?cia uczni??w klas z edukacj─? teatraln─?


2009
Ô??Wyr????nienie na XXXIV Wojew??dzkim Przegl─?dzie Szkolnych Zespo????w Artystycznych  w Cz─?stochowie
2010
Ô??Wyr????nienie  - XXXV Jubileuszowy Wojew??dzki Przegl─?d  szkolnych Zespo????w Artystycznych w Cz─?stochowie
2011
Ô??Wyr????nienie - XXVIII Og??lnopolskie Konfrontacje Teatr??w M??odzie??owych w ?üodzi 
Ô??Laureat Festiwalu Ma??ych Form w Katowicach 
Ô??Grand Prix  - Festiwalu Kultury Absurdalnej ABSURDALIA 2011
Ô??I nagroda r??wnorz─?dna nagroda Og??lnopolskiego Festiwalu S??owa  Licentia Poetica w Piotrkowie Trybunalskim 
Ô??I  nagroda w XXX Bytomskiej Scenie Recytatora
2012
Ô??II miejsce -  IX M??odzie??owych X M??odzie??owe Zatargi z Teatrem  w Zgorzelcu
Ô??III miejsce w  XXV P??o??nickim Lecie Teatralnym 
Ô??Nagroda specjalna  - Absurdalia 2012 ufundowana przez Wojciecha Jakubca
2013
Ô??I nagroda Ô?? XXXI Og??lnopolskie Konfrontacje Teatr??w M??odzie??owych w ?üodzi
Ô??II nagroda -  X M??odzie??owe Zatargi z Teatrem w  Lubaniu 
2015
Ô??Wyr????nienie w V Og??lnopolskim Festiwalu Amatorskich Teatr??w M??odzie??y i Doros??ych w Piotrkowie Trybunalskim
 2017 
Ô??II nagroda Ô?? XXXV Og??lnopolskie Konfrontacje Teatr??w M??odzie??owych w ?üodzi
2018
Ô??I Nagroda w XXXVI Bytomskiej Scenie Recytatora
Ô??II Nagroda w XXXVI Bytomskiej Scenie Recytatora
Ô??I nagroda Eliminacji Wojew??dzkich 63 Og??lnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Katowicach
Ô??II nagroda w Zgierskich Og??lnopolskich Spotkaniach Ma??ych Teatr??w
Ô??III nagroda - 20. Og??lnopolski Konkurs Interpretacji Dzie?? Stanis??awa Ignacego Witkiewicza.

Menu