Elementy opisu dokumentu elektronicznego:

 

 • Autor
 • Tytuł
 • Typ nośnika – podany w nawiasie kwadratowym np. [CD-ROM], [online]
 • Wydanie(wersja)
 • Miejsce wydanie
 • Wydawca
 • Data wydania
 • Data aktualizacji
 • Data dostępu podana w nawiasie kwadratowym – dla dokumentów online
 • Tytuł fragmentu (przy opisie fragmentu dokumentu elektronicznego)
 • Warunki dostępu (dla dokumentów online)
 • Numer ISBN