Informator szkolny

ŻEROM NADAJE RYTM!

DLACZEGO MY?

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ!

 • jesteśmy Szkołą z klasą,
 • mamy Nauczycieli z klasą,
 • realizujemy edukację teatralną w klasie A (2 godziny
  w tygodniu w podziale na grupy),
 • oferujemy naukę języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym w grupach według poziomu zaawansowania,
 • proponujemy naukę 3 przedmiotów na poziomie rozszerzonym od II klasy (język polski, matematyka, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka, język obcy),
 • realizujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych według potrzeb uczniów,
 • posiadamy: 21 klasopracowni, nowo wyremontowaną salę gimnastyczną, siłownię, aulę, bibliotekę, czytelnię, gabinet lekarski oraz kawiarenkę,
 • prowadzimy dziennik elektroniczny.

INFO DLA ARTYSTÓW:

 • realizujemy program działań artystycznych Szkoła Aktywna Twórczo SAT,
 • odnosimy sukcesy w teatrze TTO,
 • szalejemy na scenie z grupą teatralną Można Już Łowić,
 • stroimy żarty w szkolnym kabarecie WAM,
 • odwiedzamy śląskie i krakowskie teatry,
 • nocnym markom proponujemy – Noc Filmową,
 • organizujemy przeglądy lub konkursy teatralne, taneczne, wokalne i inne,
 • przyjaźnimy się z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną, Bytomskim Centrum Kultury, Muzeum Górnośląskim, Pałacem Młodzieży, Teatrem Korez itp.

INFO DLA LINGWISTÓW:

 • realizujemy dwa projekty edukacyjne Erasmus+
 • uczestniczymy w wymianie polsko-niemieckiej (Bytom – Cloppenburg),
 • wyjeżdżamy za granicę np. do Włoch, Irlandii, Niemiec,
 • organizujemy Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, Bytomską Olimpiadę Językową,
 • promujemy gwarę śląską,
 • rywalizujemy w konkursach literackich, ortograficznych, recytatorskich itp.

INFO DLA ŚCISŁOWCÓW:

 • współpracujemy z Politechniką Śląską, Uniwersytetem Śląskim, Centrum Nauki „Kopernik”,
 • dysponujemy salami komputerowymi i multimedialnymi,
 • mamy łącze internetowe,
 • organizujemy konkurs szachowy,
 • uczestniczymy w konkursach matematycznych np. Alfik, Kangur,
 • prowadzimy zajęcia pozalekcyjne dla informatyków, fizyków, matematyków, chemików, koło brydżowe.

INFO DLA SAMORZĄDOWCÓW:

 • organizujemy szkolne wydarzenia np. Dzień Otwarty,
 • aktywnie działamy w Samorządzie Uczniowskim,
 • jeździmy na Targi Edukacyjne,
 • reprezentujemy szkołę z pocztem sztandarowym,
 • udzielamy się lokalnie.

INFO DLA SPORTOWCÓW:

 • urozmaicamy zajęcia wychowania fizycznego(basen, kręgielnia, lodowisko, siłownia, boisko),
 • organizujemy kurs dla sędziów pływackich PZP,
 • osiągamy sukcesy w zawodach sportowych w mieście i okręgu,
 • promujemy ruch podczas Dnia Sportu,
 • prowadzimy zajęcia pozalekcyjne np. SKS, piłka nożna, pływanie, aerobic.

INFO DLA GLOBTROTERÓW:

 • zdobywamy górskie szczyty na pieszych wycieczkach (Beskid, Sudety, Tatry),
 • pokonujemy trasy rowerowe,
 • zimą jeździmy na nartach,
 • zwiedzamy ciekawe miejsca np. Kraków, Wrocław, Warszawę,
 • współpracujemy z PTTK,
 • organizujemy rejs morski,
 • odwiedzamy laboratorium geograficzne Uniwersytetu Śląskiego.

INFO DLA WOLONTARIUSZY:

 • uzyskujemy certyfikaty pierwszej pomocy w Szkolnym Oddziale Ratunkowym,
 • organizujemy akcje charytatywne, kiermasze, koncerty,
 • wspieramy lokalne inicjatywy np. Góra grosza, Miś,
 • z PCK promujemy honorowe krwiodawstwo,
 • pomagamy dzieciom ze świetlicy integracyjnej TPD,
 • wspieramy Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt,
 • organizujemy świąteczną zbiórkę żywności trwałej i środków czystości.

INFO DLA CHRZEŚCIJAN:

 • udzielamy się w kole biblijnym,
 • jeździmy na pielgrzymki do Czernej,
 • wystawiamy jasełka,
 • integrujemy się podczas wigilii klasowych,
 • uczestniczymy w konkursach i olimpiadach teologicznych,
 • proponujemy atrakcyjne rekolekcje w kościele św. Jacka,
 • organizujemy Szkolny Konkurs Szopki Bożonarodzeniowej.

INFO DLA POTRZEBUJĄCYCH:

 • przyznajemy stypendia socjalne i naukowe,
 • zapewniamy opiekę pedagoga i psychologa szkolnego, lekarza i pielęgniarki środowiskowej,
 • organizujemy zajęcia rewalidacyjne, profilaktyczne, zaburzeń mowy, dla dyslektyków,
 • uczestniczymy w zajęciach dla maturzystów na temat predyspozycji zawodowych,
 • zrealizowaliśmy program Szkoła bez przemocy oraz Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.

INFO DLA IMPREZOWICZÓW:

 • organizujemy spotkania integracyjne dla pierwszaków,
 • bawimy się na półmetku w Katowicach,
 • przygotowujemy pasowanie nowych Żeromszczaków,
 • przebieramy się w Żeromween,
 • szalejemy podczas Dnia Maturzysty,
 • organizujemy Dzień Dziecka,
 • tańczymy do rana na balu maturalnym,
 • wysyłamy Walentynki,
 • promujemy II LO podczas Dnia Otwartego Szkoły.
Dla każdego coś miłego!
Przyjdź, zobacz, zostaniesz!

KONTAKT: II Liceum Ogólnokształcące
ul. Żeromskiego 46
41-902 Bytom
tel. 32 282 78 57
e-mail: sekretariat@2lobytom.pl

MAPA DOJAZDU

Skip to content