Historia II Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu zaczęła się w 1930 roku. Wtedy to oddano do użytku budynek, w którym obecnie mieści się siedziba II LO im. Stefana Żeromskiego. Do 1939 roku budynek pełnił funkcję placówki oświatowej, ale wraz z wybuchem II wojny światowej został zamieniony na szpital. Dopiero 23 marca 1945 szpital został zlikwidowany, a na jego miejsce powstały dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 20 – żeńska i Szkoła Podstawowa nr 21 – męska. 3 września 1947 roku przemianowano szkołę na Publiczną Szkołę Podstawową, a 1 września 1948 roku placówkę przemianowano w Ogólnokształcącą Szkołę Rozwojową Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Na terenie Bytomia była to pierwsze szkoła ogólnokształcąca stopnia podstawowego i licealnego.