Historia szkoły

Rys historyczny II LO im. Stefana Żeromskiego w Bytomiu.

Budynek szkoły powstał w roku 1930 roku, znajdowała się w nim niemiecka szkoła średnia. Od roku 1934 patronem szkoły został Dietrich Eckert – literat powiązany z NSDAP.

W roku 1939 budynek zgodnie z nową rzeczywistością historyczną przekształcono w szpital, który funkcjonował do  końca II wojny światowej.

Budynek szkoły
Budynek szkoły

Początek II liceum Ogólnokształcącego datuje się na rok 1948, ówczesna szkoła posiadała siedem klas szkoły podstawowej i dwie klasy licealne. Pierwsza matura odbyła się w roku 1951. W roku 1959, a dokładniej 16 kwietnia, odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Stefana Żeromskiego, które szkoła nosi do dziś. W roku szkolnym 1965-1966 szkoła przeszła reorganizację – powstały oddzielnie: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące, którego nazwa od 1 września 1967 roku brzmi: II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bytomiu.

W roku 1979 powiększyła się liczba uczniów i nauczycieli wskutek fuzji z I Liceum Ogólnokształcącym im. Ludwiki Radziejewskiej, zaś w 1988 roku z III Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Bytomiu.

W późnych latach 80 – tych, nasza szkoła jako jedyna  w mieście uczyła oprócz języka rosyjskiego trzech języków zachodnich: angielskiego, francuskiego i niemieckiego.

W wyniku reformy oświaty w roku 1999 reorganizującej system szkolnictwa szkoła stała się trzyletnim liceum. W roku szkolnym 2014/2015 szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bytomiu, w skład którego wchodziły: Gimnazjum nr 4 im. Kamili Skolimowskiej i II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego.

Od roku 2017 w skutek nowej reformy oświaty rozpoczął się proces „wygaszania” gimnazjów, czyli zaprzestania rekrutacji do klas pierwszych i stopniowego powracania do systemu czteroletniego liceum. Od roku szkolnego  2019/2020 wróciła więc nazwa II Liceum Ogólnokształcącego.

W roku szkolnym 2003/2004 młodzież naszej szkoły brała udział w programie telewizji Katowice „ Klasa z klasą”, a w roku szkolnym 2005/2006 grupa młodych nauczycieli brała udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Nauczyciel z klasą”, organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą. W roku szkolnym 2005/2006 dzięki efektywnej współpracy z rożnymi organizacjami w środowisku lokalnym, oraz realizacji przez nauczycieli i uczniów  sześciu zasad projektu Szkołą z klasą:

  1. Szkoła dobrze uczy każdego ucznia.
  2. Szkoła ocenia sprawiedliwie.
  3. Szkoła uczy myśleć
  4. Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości
  5. Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat.
  6. Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłości.

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego zostało „Szkołą z klasą”, o czym informuje tabliczka wywieszona przy wejściu do szkoły.

Z inicjatywy Beaty Marii Błońskiej – nauczyciela języka polskiego podjęto starania o wprowadzenie innowacji dydaktycznej w postaci klasy – laboratorium teatralnego i w roku szkolnym 2007/2008 powstał w szkole oddział humanistyczny z edukacją teatralną.

Od września 2016 roku do 2018 roku realizowaliśmy projekt Erasmus + Akcja KA 1, którego celem było podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli naszej szkoły. Projekt ten obejmował przygotowanie językowe, kulturowe i merytoryczne naszych nauczycieli poprzez udział w kursach językowych między innymi w Irlandii Północnej i na Malcie. W ramach tego samego projektu nasi uczniowie brali udział w wyjazdach do Niemiec – do Cloppenburga i do Włoch – do Adrii, podczas których ćwiczyli swoje umiejętności językowe, poznawali kulturę i obyczaje swoich niemieckich i włoskich rówieśników.

Współcześnie przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego działają: „Teatr Tworzeń Ograniczonych” – wielokrotnie nagradzany zespół w konkursach ogólnopolskich, Teatr szkolny: „Można już łowić”, Grupa Sędziów Pływackich, Szkolny Oddział Ratunkowy, Wolontariat. Czynnie współpracujemy z: Teatrem Rozbark w Bytomiu, Teatrem Korez w Katowicach, Wydziałem Tańca AST Kraków, Państwową Strażą Pożarną, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bytomiu, PCK.

Tradycją naszej szkoły stały się takie imprezy jak: obchodzony pod koniec października Żeromween, obchody Święta Klas Teatralnych, dawniej nazywane Fuksówką, Bytomska Olimpiada Języków Obcych.

Ósmoklasistów zapraszamy co roku na nasze Dni Otwarte, oraz na organizowane lekcje otwarte kiedy mogą poczuć atmosferę jaka panuje w szkole, mogą zobaczyć pracę naszych nauczycieli, zobaczyć poszczególne klasopracownie, nowoczesną salę gimnastyczną, zapytać starszych kolegów i koleżanki o wrażenia z pobytu w naszej szkole.

 

 

KONTAKT: II Liceum Ogólnokształcące
ul. Żeromskiego 46
41-902 Bytom
tel. 32 282 78 57
e-mail: sekretariat@2lobytom.pl

MAPA DOJAZDU

Skip to content