Laboratorium Teatralne – klasy z edukacją teatralną pod patronatem Teatru Rozbark w Bytomiu

Program: Laboratorium Teatralne

autor:   Beata Maria BŁOŃSKA- reżyser, mgr filologii polskiej, muzyk – wokalista

Idea. Założenia programowe:

„Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i jakimi są.  „
Tove Johsson
 •   Osią czteroletniego programu będzie stawianie na dużą samodzielność, krytycyzm i twórczą aktywność uczniów.  Nie będą oni jedynie uczestniczyć w kulturze poprzez jej wartościowanie, czy przeżywanie. Uczniowie będą ową kulturę współtworzyć.
 • Zasadniczą ideą programu jest traktowanie sztuki teatralnej, dzieła literackiego, muzyki jako źródeł treści, na bazie których odbywa się proces wartościowania.
 •     Takie potraktowanie programu stwarza ogromną szansę na to, że absolwenci tej klasy po czterech latach nauki będą osobami mentalnie przygotowanymi do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych, artystycznych, wszędzie tam, gdzie akcent stawiany jest, wszechstronność, na twórcze myślenie, swobodę
  i odwagę wypowiedzi, a także na artystyczne postrzeganie rzeczywistości.
 •     Szkoła poprzez uczestnictwo w programie będzie go praktycznie kształtowała. Planujemy regularny udział uczniów w spektaklach teatralnych oraz szeroki wachlarz różnorodnych form zajęć teatralnych. Celem programu jest wszechstronny rozwój uczniów, dbałość o rozwój  zainteresowań i talentów.
 •     Do zadań programowych należą również: kształtowanie postaw i wrażliwości uczniów, wzbogacanie i rozwój wyobraźni, doskonalenie sztuki komunikacji, naukę współodpowiedzialności i współpracy w grupie, przełamywanie barier, lęków i zahamowań, wychowanie przez teatr.
 •     Niniejszy program ma służyć rozwijaniu wyobraźni i postawy twórczej młodzieży poprzez edukację teatralną. Powstał on na bazie wcześniejszych programów stworzonych i realizowanych na zajęciach  edukacji teatralnej
  i zajęciach pozalekcyjnych.
 •     Program ten uwzględnia założenia zatwierdzonej przez MEN PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA  SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOŻLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO. Jego istota polega na prowadzeniu działalności teatralnej jako metody realizowania treści i osiągania celów edukacji artystycznej Dodatkowo wzbogacony jest o cele i treści wynikające z rozszerzonej działalności artystycznej.
 •     Może być wdrażany w połączeniu z innymi programami dopuszczonymi do użytku szkolnego oraz umożliwia wykorzystywanie dowolnych podręczników uwzględniających założenia reformy.

 

KONTAKT: II Liceum Ogólnokształcące
ul. Żeromskiego 46
41-902 Bytom
tel. 32 282 78 57
e-mail: sekretariat@2lobytom.pl

MAPA DOJAZDU

Skip to content