Młodzieżowymi radnymi  bytomskimi w roku szkolnym 2020/2021 są: 
Anastasia Nykolenko z 3a – wiceprzewodnicząca MRM
Kasper Szulkin z 3a – członek MRM