SKŁAD 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

przewodnicząca: Liliana Krzywiecka z 2a
zastępca:  Malwina Kot z 2a, Martyna Grzesiak z 3ap
sekretarz: Anna Wiszniewska z 2a
skarbnik: Julia Kupczak z 2a
rzecznik praw Żeromszczaków: Natalia Podgórska z 3cp
fotograf: Marta Gomoluch z 3ap
kierownik techniczny: Zofia Makuch z 3ap
poczet sztandarowy: Alicja Kuźmińska, Amelia Szyszka z 3bp, Damian Malinowski z 3bg.