Zapraszamy do 1A/1B/1C! ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ!

KLASA 1 A
OGÓLNA Z EDUKACJĄ TEATRALNĄ pod patronatem TEATRU ROZBARK
Klasa nie tylko dla przyszłych aktorów!
Klasa z edukacją teatralną uwrażliwia, rozwija, otwiera!

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, j. angielski*

Do klasy 1 A zapraszamy uczniów, którzy:  Chcą rozwijać swoje zainteresowania i pasje przez:

 • udział w zajęciach edukacji teatralnej (2h tygodniowo),

 • poszerzanie swojej wiedzy historycznej i literacko-językowej,

 • tworzenie spektakli na scenie szkolnej i poza szkołą,

 • wyjścia i wyjazdy do teatru, muzeum i kina.

Zapewniamy:

 • zajęcia warsztatowe z fachowcami,

 • współpracę z Wydziałem Tańca Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, Teatrem Korez, Teatrem Rozbark,

 • udział w festiwalach i przeglądach ogólnopolskich.

*rozszerzony język angielski :

 • intensywna nauka języka angielskiego pozwala absolwentom profilu na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów, zwiększa atrakcyjność kandydata na rynku pracy.

Kierunki studiów:

 • lingwistyka, prawo i administracja, dziennikarstwo, psychologia, socjologia, kulturoznawstwo, historia, archeologia, komunikacja społeczna, filologie, public relations, politologia,

 • kierunki artystyczne np. akademie teatralne, akademie muzyczne, wydziały taneczne.

 • Absolwenci klasy mają wysokie kompetencje językowe, komunikacyjne i medialne.

 • Losy absolwentów potwierdzają, że ukończenie daje szansę odnalezienia się na nowoczesnym rynku pracy.

KLASA 1 B (OGÓLNA)

Przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, język angielski*

Dobór przedmiotów pozwoli rozwijać zainteresowania uczniów w dziedzinie nauk przyrodniczych, ale daje także szerokie możliwości podczas rekrutacji na studia wyższe, w tym kierunki medyczne i politechniczne.

Do klasy 1 B zapraszamy uczniów, którzy:

 • chcą rozwijać swoje pasje przyrodnicze,
 • chcą poznawać i zrozumieć złożone procesy rządzące światem ożywionym i nieożywionym,
 • interesują się turystyką i podróżami, a także problemami współczesnej cywilizacji,
 • chcą znać skutki ingerencji człowieka w środowisko,
 • interesują się promowaniem zdrowego stylu życia,
 • oczekują szerokich możliwości podczas rekrutacji na studia wyższe.

*rozszerzony język angielski :

 • intensywna nauka języka angielskiego pozwala absolwentom profilu na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów, zwiększa atrakcyjność kandydata na rynku pracy.

Kierunki studiów:

 • geografia, geologia, geofizyka, geodezja i kartografia, oceanografia, eksploatacja mórz i oceanów, gospodarka regionalna, rolnictwo, leśnictwo, weterynaria, zootechnika. turystyka, architektura krajobrazu ekonomia, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska,bioinżynieria żywności i środowiska wodnego,kosmetologia, fizykoterapia.

KLASA 1C (OGÓLNA)

Przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język angielski*

Dobór przedmiotów na poziomie rozszerzonym stworzy możliwość podniesienia kompetencji językowych, rozwinięcia pasji humanistycznych oraz zgłębiania tajemnic ludzkiego umysłu.

Wybór tego profilu daje bardzo duże możliwości nie tylko wyboru przyszłych studiów, ale też korekty planów, ze względu na wszechstronny dobór przedmiotów.

Do klasy 1 C zapraszamy uczniów, którzy:

 • chcą rozwijać swój talent literacki, a także pogłębiać wiedzę o człowieku i środowisku,
 • interesują się mechanizmami rządzącymi ludzką psychiką,
 • chcą lepiej zrozumieć biologiczne i społeczne czynniki, warunkujących rozwój i zachowanie człowieka,
 • marzą o studiowaniu psychologii lub pedagogiki,
 • są empatyczni i otwarci na drugiego człowieka, gotowi do niesienia pomocy i wsparcia.

*rozszerzony język angielski :

 • intensywna nauka języka angielskiego pozwala absolwentom profilu na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów, zwiększa atrakcyjność kandydata na rynku pracy.

Kierunki studiów:

 • psychologia (w tym psychologia biznesu, kliniczna, zdrowia), pedagogika, socjologia, kryminologia, biologia, fizjoterapia, behawiorystka zwierząt, psychokryminalistyka,terapia zajęciowa,new media, dyplomacja europejska, logopedia
  z audiologią, zarządzanie zasobami ludzkimi, politologia.

KONTAKT: II Liceum Ogólnokształcące
ul. Żeromskiego 46
41-902 Bytom
tel. 32 282 78 57
e-mail: sekretariat@2lobytom.pl

MAPA DOJAZDU

Skip to content