KLASA 1A NIE TYLKO DLA MIŁOŚNIKÓW TEATRU, KLASA Z EDUKACJĄ TEATRALNĄ.

Zajęcia z edukacji teatralnej wliczone są w siatkę godzin i odbywają się raz w tygodniu w bloku dwugodzinnym. Do klasy zapraszamy uczniów, dla których liczą się: możliwość rozwoju, otwarcia się na świat, ludzi i sztukę. Umożliwiamy rozwój zainteresowań pozalekcyjnych parateatralnych na zajęciach Grupy Teatralnej Można Już Łowić, Teatru Tworzeń Ograniczonych i Grupy Teatralnej WAM. Uczniowie mają możliwość realizacji własnych pomysłów, rozwoju osobistego i korzystania z innych propozycji zajęć.

„Świat jest teatrem, a aktorami ludzie”, więc TY także! Zaufaj nam! Nie pozwolimy zniweczyć Twojej kreatywności. Na edukacji teatralnej gwarantujemy dobrą zabawę i efektywną pracę! Kontakt ze sztuką uwrażliwi cię, rozwinie, otworzy!

Chcesz spełnić swe artystyczne marzenia? Tworzyć spektakle teatralne? Kreować nowe światy? Występować na scenie? U nas to możliwe. Setki, może już tysiące godzin spędzonych w salach prób i na scenie (nie tylko w Bytomiu, ale w całej Polsce). Hektolitry wylanego potu, całe kilometry zszarganych nerwów i marzenia, które się spełniają.

Dla tych , którzy mogliby poczuć się obco:

• FUKSÓWKA – impreza zapożyczona z tradycji szkół teatralnych, która ma na celu integrację wszystkich klas z E.T. i udowodnienie, że „Fuksy” mają w sobie oprócz wielkich pokładów wrażliwości, jeszcze większe pokłady szaleństwa i kreatywności!
• GRUPA TEATRALNA Można Już Łowić powstała we wrześniu 2005. Jest inkubatorem dla kochających scenę uczniów. Tu pielęgnujemy talenty, które później błyszczą na różnego rodzaju imprezach szkolnych. Debiutem był spektakl dyplomowy „WŚNIEGOWSTĄPIENI” w reż. Beaty Marii Ziai – na deskach wrocławskiego wydziału PWST im. L. Solskiego w Krakowie
• TEATR Tworzeń Ograniczonych teatr dla tych którym ciągle mało.

Zacznij z nami swą podróż w świat magii sceny!

Klasa z edukacją teatralną pod patronatem Teatru Rozbark uwrażliwia, rozwija, otwiera!

Nie tylko dla przyszłych aktorów!

Zapewniamy:

– zajęcia warsztatowe z fachowcami

– współpracę z Wydziałem Tańca AST Kraków, Teatrem Korez, Teatrem Rozbark

– udział w festiwalach i przeglądach ogólnopolskich

– gwarantujemy dobrą zabawę i efektywną pracę

 

KLASA 1B – OGÓLNA

Jest to klasa dla uczniów mających ogólne zainteresowania i jeszcze niesprecyzowane plany na przyszłość. W tej klasie możecie rozwijać pasje i zainteresowania, korzystać z nowoczesnych metod nauczania.

Proponujemy:

1. Kółka zainteresowań (wg. propozycji uczniów)

2. Wyjazdy:

– naukowe (np. Centrum Kopernika w Warszawie, Planetarium Śląskie),

– turystyczne (wycieczki szkolne),

– zagraniczne np. do Londynu,

– kulturalne (wyjazdy do teatru, kina, opery)

– sportowe (obóz narciarski), SKS.

3. Naukę i praktykę w Szkolnym Oddziale Ratunkowym czyli SOR.

4. Wymianę polsko-niemiecką ( Bytom – Cloppenburg).

5. Kurs sędziów pływackich.

6. Wysoki poziom kształcenia.

7. Realizację pasji i zainteresowań.

8. Imprezy i wycieczki szkolne.

9. Różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych.

10. Zajęcia w Szkolnym Klubie Globtrotera „Wagabunda”.

 

KLASA 1C – KLASA DWUJĘZYCZNA

Nazwa CLIL (Content and Language Integrated Learning) wywodzi się z języka angielskiego i oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe. CLIL polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku ojczystym jaki i obcym, np. języku angielskim i dążeniu do posługiwania się swobodnie w mowie i piśmie tymi dwoma językami. Głównym założeniem tego podejścia jest zdobywanie nowej wiedzy z różnych przedmiotów przy jednoczesnym uczeniu się języka obcego.

Planujemy wprowadzenie dwóch przedmiotów z wykorzystaniem metody CLIL-u: matematyki i geografii. Nauczyciele sami określą proporcje między językiem ojczystym a językiem angielskim, w zależności od znajomości języka angielskiego przez uczniów oraz tematu lekcji.

W klasie dwujęzycznej uczniowie będą mieli również możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych na dodatkowych lekcjach języka angielskiego poza obowiązującą siatką godzin.

Zalety nauki w klasie dwujęzycznej:

·sprzyja szybszemu i lepszemu opanowaniu języka angielskiego,

·daje możliwość opanowania szerszego zasobu słownictwa,

·jest dobrą inwestycją na przyszłość – otwiera drzwi do zagranicznych uniwersytetów oraz pracy za granicą,

·otwiera uczniów na świat, poszerza horyzonty, uaktywnia, uczy kreatywności, tolerancji, ciekawości świata, życia i ludzi.

·rozwija kompetencje językowe

Uczniowie zainteresowani nauką w klasie dwujęzycznej przystąpią do sprawdzianu kompetencji językowych w dniu 25 czerwca 2020 r. o godzinie 16:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym (w przypadku dysponowania przez szkołę wolnym miejscami) w dniu 14 lipca 2020 r. (godzina 10.00).

Zapewniamy:

– wycieczki zagraniczne np. do Londynu

– wizyty w Konsulacie USA w Krakowie

– Prelekcje w American Corner w Katowicach

– współpracę z Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach- kierunek filologia angielska

 

KLASA 1D – KLASA Z EDUKACJĄ POŻARNICZO–RATOWNICZĄ

„Uczymy się dla życia”

Uczniowie tej klasy realizują treści programowe liceum ogólnokształcącego oraz treści programowe z zakresu pożarnictwa i ratownictwa.

Innowacja ma na celu przekazywanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i umiejętności ratowniczych, w tym kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, ratownictwa technicznego, chemiczno-ekologicznego, wodnego, medycznego.

Uczniowie pozyskają najaktualniejszą wiedzę z zakresu pożarnictwa i ratownictwa. Będą mieli możliwość kontaktu i korzystania z doświadczenia ratowników różnej specjalności.

Na zajęcia zapraszani będą ratownicy wysokościowi, nurkowie, ratownicy medyczni , członkowie specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego, ekologicznego.

Profil ten skierowany jest do uczniów, którzy chcieliby rozwinąć zainteresowania ratownictwem, a tym samym wyrazić gotowość niesienia pomocy osobom zagrożonym i potrzebującym podczas akcji ratowniczych.

Jesteś osobą, która chce pomagać i mieć solidne przygotowanie do udzielania pomocy, czekamy właśnie na Ciebie!To nie tylko rozwijanie pasji, ale również możliwy w Twojej przyszłości prestiżowy zawód!

Łączymy pasje i zainteresowania!

Kreatywność i inicjatywność z przyszłością!

Jesteś osobą otwartą, gotową do działania? Lubisz pracę w zespole? Jesteś gotowa/gotowy do uczestniczenia w działaniach i przedsięwzięciach ratowniczych?

Zapraszamy!!!

Zapewniamy:

– współpracę z Państwową Strażą Pożarną oraz z zaprzyjaźnionymi OSP, Polskim Czerwonym Krzyżem, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Muzeum Pożarnictwa,Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Chorzowie, WOPR, GOPR, TOPR, CSRG

– kurs I Pomocy Przedmedycznej

– zajęcia w Szkolnym Oddziale Ratunkowym