Ósmoklasisto!

W roku szkolnym 2021/2022 do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bytomiu kandydaci będą przyjmowani do następujących oddziałów:

Klasa i nazwa oddziału Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym Maksymalna ilość uczniów w oddziale Przewidywane języki obce

Klasa A *

z edukacją teatralną

 

Język angielski

Język polski

Historia

30

Język angielski

Język niemiecki

Klasa B

ogólna

Język angielski

Biologia

Geografia

30

Język angielski

Język niemiecki

 

Klasa C

dwujęzyczna – język angielski

Język angielski

Geografia

Matematyka

30

Język angielski

Język niemiecki

 

Klasa D

pożarniczo-ratownicza

Język angielski

Biologia

Chemia

30

Język angielski

Język niemiecki

 

* zajęcia z edukacji teatralnej w wymiarze 2 godzin tygodniowo będą organizowane dodatkowo poza tygodniowym przydziałem godzin dla ucznia.

Istnieje możliwość nauki języka francuskiego w przypadku utworzenia grupy co najmniej 15 osobowej (od podstaw lub z kontynuacji).

 

 Test kompetencji językowych
do klasy dwujęzycznej z CLIL
28.06.2021, godz. 11.00

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

  1. Zasady i kryteria rekrutacji 2021-2022.doc