KLAUZULA INFORMACYJNA dot. monitorowania stanu zdrowia ucznia w związku z zapobieganiem rozprzestrzenia się COVID-19

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC OPIEKUN PRAWNY UCZNIOWIE

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZICE-UCZNIOWIE- DZIENNIK ELEKTRONICZNY

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZICE-UCZNIOWIE- ZDALNE NAUCZANIE