Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne do pobrania:

1. Statut Szkoły – STATUT

2. Kalendarz roku szkolnego – kalendarz_2023-2024

3. Procedura zwolnień z WF – proceduraWF

4. Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny – PWP2023

KONTAKT: II Liceum Ogólnokształcące
ul. Żeromskiego 46
41-902 Bytom
tel. 32 282 78 57
e-mail: sekretariat@2lobytom.pl

MAPA DOJAZDU

Skip to content