Dokumenty szkolne do pobrania:

1. Statut Szkoły – statut

2. Kalendarz roku szkolnego – kalendarz

3. Procedura zwolnień z WF – proceduraWF

4. Szkolny program Wychowawczo – profilaktyczny – spwp