Za nami premiera spektaklu teatralnego pt. „Konfrontacja”, który stanowił podsumowanie programu profilaktycznego ” Życie to twój wybór”