Początki współpracy

Nasza szkoła podejmuje działania zmierzające do zapewnienia uczniom atrakcyjnej i możliwie najbogatszej oferty edukacyjnej. Jedną z form wyżej wymienionych działań jest współpraca z uczelnią wyższą – Politechniką Śląską, co umożliwia uczniom pogłębianie wiedzy i rozwijanie ich naukowych zainteresowań.
07. lutego 2013 miała miejsce uroczystość podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy o charakterze dydaktycznym pomiędzy Instytutem Automatyki na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej a II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego. Wspólnym celem uczelni i naszej szkoły jest propagowanie nauki przedmiotów ścisłych, co pozwoli jeszcze lepiej przygotować uczniów do studiów na kierunkach technicznych.
W ramach współpracy powstaje nowoczesny program z matematyki, który realizować będą uczniowie wybierający ten przedmiot w zakresie rozszerzonym. Ponadto uczniowie naszej szkoły mają możliwość współpracy ze Studenckimi Kołami Naukowymi działającymi przy Instytucie Automatyki, poznawania laboratoriów naukowo – dydaktycznych uczelni oraz uczestnictwa w wykładach popularnonaukowych.

W przyszłości planujemy przygotowanie we współpracy z pracownikami naukowymi Wydziału AEI Politechniki Śląskiej w Gliwicach programów nauczania w zakresie rozszerzonym z fizyki i informatyki.

KONTAKT: II Liceum Ogólnokształcące
ul. Żeromskiego 46
41-902 Bytom
tel. 32 282 78 57
e-mail: sekretariat@2lobytom.pl

MAPA DOJAZDU

Skip to content