Początki współpracy

Nasza szkoła podejmuje działania zmierzające do zapewnienia uczniom atrakcyjnej i możliwie najbogatszej oferty edukacyjnej. Jedną z form wyżej wymienionych działań …