Schemat opisu

 

 

Nazwisko i imię autora, Tytuł artykułu, Tytuł czasopisma, Rok, Numer czasopisma, Numer strony

 

 

 

Przykłady:

 

Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie

 

Maleszyńska Joanna, O pocieszeniu jakie daje piosenka „Polonistyka” 2005 nr 3

s. 4-8

 

Opis bibliograficzny wywiadu w czasopiśmie

 

Szczepkowska Joanna: Marzy mi się farma sztuki. Rozmowę przeprowadził

Daniel Passent. „Polityka” 2005 nr 32 s. 66-67