Najlepsi z najlepszych:

 Podsumowanie  osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2021/2022 r.:
 Najwyższe średnie indywidualne (w kolejności od miejsca pierwszego):
 Karolina Pierzecka 2b/Liliana Krzywiecka 2a/ Kinga Szkaradnik, Zofia Makuch, 3ap.
 Najwyższa średnia przedmiotowa w klasach:
 3bp / 3ap / 2a.
 Najwyższa frekwencja klasowa:
 3bp / 1ab / 2a.

KONTAKT: II Liceum Ogólnokształcące
ul. Żeromskiego 46
41-902 Bytom
tel. 32 282 78 57
e-mail: sekretariat@2lobytom.pl

MAPA DOJAZDU

Skip to content